dimecres, 6 de febrer de 2008

gran inauguració...Senyores i senyors,

Com que de discursos de benvinguda a una nova penya perica no n’he fet mai (i no sé si en sabria) els explicaré un conte.

El conte va d’un perico (...) que sempre parla molt de pressa i que per aquest motiu sovint s’entrebanca................................ Doncs a aquest seguidor de l'espanyol , un dia —l'any que el club català està que et cagues — li proposen de fer el discurs inicial de la nova penya pericosambwebs.

Abans d’acceptar l’encàrrec, el soci perico en qüestió —català, aragonès (i lleugerament) navarrès i, per tant, gat escaldat— dubta. Pensa: “I ara ¿què faig? ¿Accepto la invitació? ¿No l’accepto? ¿La declino amb alguna excusa amable? Si l’accepto, ¿què en pensarà la gent? Si no l’accepto, ¿què en pensarà també la gent?”

No sé com van les coses a d’altres clubs, però els asseguro que al meu (i el vostre)(l´Espanyol) la gent té tendència a pensar moltes coses, i a treure moltes conclusions. Si un dia expliques que, quan vas a tribuna, l’home de seguretat, mentre et pren les mides, pregunta: “¿Cap a quina banda carrega vostè?”, i tu contestes que carregues cap a la dreta (o que carregues cap a l’esquerra), la gent treu conclusions. Si vas a la curva i demanes paper treu conclusions. Si si crides a favor de Flores també en treu.

Facis una cosa o facis l’altra (carreguis cap a la dreta o cap a l’esquerra, compris paper o flors) la gent té un alt nivell de clarividència. La gent és molt perspicaç i sempre dedueix coses, fins i tot cyberpenyas que no són a cap mapa. Si t'aixeques de la cadira, malament per no haver-te quedat quiet. Si et quedes quiet, malament per no aixecar-te.

Però passa que el perico en qüestió creu que no ha de demanar perdó a ningú (ni al segurata de tribuna) per sentir-se part de la cultura perica; de manera que decideix acceptar. Diu que sí, que el farà la carta, i tot seguit s’asseu a una taula, agafa un bolígraf i una llibreta i comença a rumiar què hi ha de dir......................................................bla, bla, bla

“Un perico xic, pic, pellaric, camatorta i becaric
va tenir sis amics xics, pics, pellarics, camatorts i becarics.
Si el perico no hagués sigut xic, pic, pellaric, camatorta i becaric,
els sis amics no haguessin sigut xics, pics, pellarics, camatorts i becarics”...................


...........................................................................................................................................